ก่อนที่จะเป็นเราเที่ยวด้วยกันในระยะแรก

เที่ยวด้วยกัน

ประชาชนกว่า 3.5 ล้านคนลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวล่าสุดของรัฐบาลที่เรียกว่า เราเที่ยวด้วยกัน (We Travel Together) ทางอธิบดีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ในจำนวน 3.5 ล้านคนที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ซึ่งออนไลน์เมื่อวันพุธ มีผู้ได้รับ SMS ยืนยัน 2.2 ล้านคน และอีก 1.1 ล้านคนกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ใบสมัครประมาณ 200,000 รายการยังดำเนินการไม่เรียบร้อย อธิบดีขอให้คนเหล่านั้นดำเนินการตามขั้นตอนอีกครั้ง ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นคนไทยและมีบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง อายุ 18 ปีขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียน; ต้องเลือกเดินทาง กิน และอยู่จังหวัดอื่นนอกจากที่ขึ้นทะเบียนเป็นอยู่อาศัย และต้องมีสมาร์ตโฟนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Pao Tang รัฐบาลจะอุดหนุนค่าที่พักโรงแรม 5 ล้านคืน ในอัตรา 40% ของราคาห้องพักปกติ… Continue Reading