เบอร์มงคลกับเลขลำดับ

ในศาสตร์ของตัวเลขนั้น ตัวเลขแต่ละตัวจะมีความหมาย มีอิทธิพลในตัวเอง ดังนั้นการถอดรหัสตัวเลขจึงมีความสำคัญสำหรับการดูเบอร์มงคล ซึ่งผู้รู้แต่ละคนจะมีหลักในการจัดลำดับแตกต่างกันไป และ มีคำอธิบายแตกต่างกันในแต่ละตำราแต่ความหมายก็จะคล้ายๆกัน ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าบางคนยอมเสียเงินมากมายเพื่อให้ได้เบอร์มงคลมาครอง เพื่อส่งผลให้เจริญก้าวหน้า และ ยอมเสียค่าใช้จ่ายในการให้ผู้รู้ได้เรียงเลขลำดับอย่างถูกต้องเพื่อให้ส่งผลดีตลอดไปตราบที่ยังใช้เบอร์มงคลนั้นอยู่                ทำไมต้องมีการจัดเรียง เพราะแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด อาชีพการงาน ความต้องการ พื้นฐานดวงชะตา บุญกรรมและวาสนาของแต่ละคน ซึ่งผู้รู้ส่วนมากจะมีพื้นฐานด้านโหราศาสตร์เข้าเกี่ยวข้องซึ่งบางคนใช้เป็นหลักในการเลือกตัวเลขให้ตรงและเหมาะมากที่สุดกับคนนั้นๆ ให้ส่งผลดีมากว่าผลร้าย และ เลือกตัวเลขต่างๆที่เสริมดวงชะตา และ ไม่ใช้เลขต้องห้ามต่างๆ เพื่อให้คนนั้นๆ ปราศจากความเคราะห์ร้ายที่จะเข้ามา หรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบา ซึ่งการเรียงตัวเลขนั้นหากให้อธิบายคงทำได้ยากเพราะ แต่ละตำราจะไม่เหมือนกันและต้องแยกเป็นแต่ละบุคคล ซึ่งบางเวปไซค์ที่เกี่ยวกับเบอร์มงคลมักจะมีโปรแกรมที่สามารถให้เราดูลำดับเลขต่างๆของเบอร์ที่ต้องการว่าดีร้ายอย่างไรในแบบกว้างๆ เพื่อให้เราเลือกเบอร์ใหม่ที่คิดว่าดีที่สุดได้ แต่ อยากจะบอกว่าหากเราไม่มีความรู้จริงๆก็ไม่ควรเสี่ยง ควรปรึกษาผู้รู้จะดีที่สุด เพราะศาสตร์ของตัวเลขเป็นโหราศาสตร์อีกแขนงที่มีความลี้ลับ และ ต้องศึกษาให้เข้าใจเชี่ยวชาญและต้องรู้อย่างละเอียดจึงจะวางตัวเลขได้ถูกต้องไม่ส่งผลร้ายต่อคนที่รับเบอร์จากเราไปและเรื่องศาสตร์ของตัวเลขนั้น… Continue Reading