ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กล้องวงจรปิด

 cctv-0003

ชนิดของกล้องวงจรปิด มีหลายชนิดหลายแบบ ดังนี้

1.            กล้องวงจรปิด แบบ CS MOUNT เป็น กล้องวงจรปิด ที่ต้องใช้เลนส์ ต่อกับ กล้องวงจรปิด ทำให้เกิดภาพ ข้อดี คือ ภาพจะชัด เพราะ เลนส์ ที่ใช้เป็น เลนส์ มาตรฐานขนาดใหญ่

2.            กล้องวงจรปิด แบบโดม เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความสวยงามหรือไม่ต้องการให้สังเกตเห็นว่ามีการติดตั้ง กล้องวงจรปิด

 

 เลนส์ ( LENS )  การเลือกเลนส์ มีความสำคัญในการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องวงจรปิด)

หลักการทำงานของเลนส์

     เลนส์ จะตัวรวมแสงให้ภาพตกกระทบที่แผ่นรับภาพ CCD โดยมี IRIS , (ช่อง ให้แสงผ่าน) เป็นตัวกำหนดให้ภาพที่เกิดมีความเข้มของแสงตามต้องการ ถ้าในที่มีแสงมาก IRIS จะต้องเปิดน้อย ถ้าในที่มืดจะต้องเปิด IRIS ให้กว้างที่สุด

ชนิดของเลนส์

1. FIX IRIS IRIS ของ เลนส์ จะไม่สามารถปรับได้ ทำให้จะต้องใช้ในสถานที่ภายในอาคาร ที่มีแสงสว่างคงที่ตลอดเวลา

2. MANUAL IRIS IRIS ของ เลนส์ จะสามารถปรับได้ด้วยช่างเทคนิคที่ติดตั้ง กล้องวงจรปิด เหมาะสำหรับงานในอาคารที่มีความสว่างในแต่ละห้องไม่เท่ากัน สามารถปรับแสงให้เหมาะสมในแต่ละห้องได้

3. AUTO IRIS เป็น เลนส์ ที่ IRIS จะปรับขนาดการรับแสงเอง โดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงที่ตกกระทบ เลนส์ เหมาะสำหรับติดตั้งนอกอาคารที่ความสว่าง เปลี่ยนตามแสงอาทิตย์

 ความละเอียดของภาพ (RESOLUTION)

กล้องวงจรปิด ที่ให้ภาพจะชัดเจนหรือไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นรับภาพ CCD ซึ่งแบบได้ 2 แบบ คือ

1. NORMAL RESOLUTON เป็นแบบที่มีความละเอียดของภาพปกติ ประมาณ 330 – 380 TV LIN

2. HIGN RESOLUTION เป็นแบบที่มีความละเอียดของภาพสูงประมาณ 400 – 550 TV LINE หมายเหตุ กล้องวงจรปิด ที่มีความละเอียดของภาพสูงจะมีราคาสูงตามไปด้วย

ความสามารถในการรับแสง (ILLUMINATION) กล้องวงจรปิด ที่มีความสามารถในการรับแสงต่ำ (LUX) จะสามารถใช้ในสถานที่ที่มีความสว่างน้อย (ในที่มืด) ได้ และราคาจะสูงตามไปด้วย

  จอภาพ (MONITOR, TV)

ใช้แสดงภาพ แบบใช้ HARDDISK (DVR) บันทึกภาพลง HARDDISK แบ่งได้ 3 ประเภท

1. แบบ CARD เป็น CARD ที่สามารถต่อ กล้องวงจรปิด ได้ 4, 8, 16, 24, 32 ตัว โดยจะต้องใช้ COMPUTER

2. แบบ STANDALONE เป็นแบบ ที่ประกอบ COMPUTER มาจากโรงงานโดยตรงเป็นแบบ PC BASE

3. แบบ STAND ALONE NON PC เป็นแบบ อุปกรณ์ประกอบจากโรงงานทั้งชุดและไม่ใช้โปรแกรม WINDOW (NON PC)

  อุปกรณ์ควบคุมและบันทึกภาพ แบบใช้เทป (ANALOG)

เครื่องแบ่งภาพ MULTIPLEXER เครื่องบันทึกภาพ ประกอบด้วย

1. MULTIPLEXER (เครื่องบันทึกภาพ) ใช้ต่อกับ กล้องวงจรปิด ได้ 4 ตัว, 8 ตัว และ 16 ตัว

2. TIMELAPSE RECORDER (เครื่องบันทึกภาพ ) ใช้บันทึกภาพด้วยเทป มีแบบ 24 ชั่วโมง 96 ชั่วโมง, 196 ชั่วโมง, 960 ชั่วโมง

admin