ก่อนที่จะเป็นเราเที่ยวด้วยกันในระยะแรก

เที่ยวด้วยกัน

ประชาชนกว่า 3.5 ล้านคนลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวล่าสุดของรัฐบาลที่เรียกว่า เราเที่ยวด้วยกัน (We Travel Together)

ทางอธิบดีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ในจำนวน 3.5 ล้านคนที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ซึ่งออนไลน์เมื่อวันพุธ มีผู้ได้รับ SMS ยืนยัน 2.2 ล้านคน และอีก 1.1 ล้านคนกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ใบสมัครประมาณ 200,000 รายการยังดำเนินการไม่เรียบร้อย อธิบดีขอให้คนเหล่านั้นดำเนินการตามขั้นตอนอีกครั้ง

ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นคนไทยและมีบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง อายุ 18 ปีขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียน; ต้องเลือกเดินทาง กิน และอยู่จังหวัดอื่นนอกจากที่ขึ้นทะเบียนเป็นอยู่อาศัย และต้องมีสมาร์ตโฟนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Pao Tang

รัฐบาลจะอุดหนุนค่าที่พักโรงแรม 5 ล้านคืน ในอัตรา 40% ของราคาห้องพักปกติ โดยจำกัดเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อคืน สูงสุด 5 คืน นักท่องเที่ยวจะต้องรับผิดชอบอีก 60%

เงินอุดหนุนสำหรับบริการอื่นๆของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน รวมทั้งค่าอาหาร สูงสุด 600 บาทต่อห้องต่อคืน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องอยู่นอกจังหวัดบ้านเกิดของนักท่องเที่ยวจึงจะมีคุณสมบัติและถูกจำกัดไว้ที่ 40% ของค่าใช้จ่ายจริง โดยนักท่องเที่ยวจะจ่ายส่วนที่เหลือ

เงินอุดหนุนจะถูกโอนเข้าบัญชีแอปพลิเคชัน Pao Tang ภายในเวลา 17.00 น. ทุกวันหลังจากที่ผู้ลงทะเบียนเช็คอินเข้าที่พักของโรงแรมที่ลงทะเบียนไว้

เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางโดยสายการบิน รัฐบาลจะคืนเงินให้ 40% ของราคาตั๋ว แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง และโควต้าจำกัด 2 ล้านที่นั่ง

ผู้เดินทางจะต้องชำระค่าตั๋วเต็มจำนวนผ่านเว็บไซต์ของสายการบินก่อน หลังจากนั้นรัฐบาลจะออกเงินคืนในวันที่ 15 และ 30 ของเดือน สิ่งนี้เป็นข้อกำหนดของมาตรการเที่ยวด้วยกันในะระยะแรก

admin